MÜŞTERİNİN AVANTAJLARI

MÜŞTERİ NEDEN N KURUMSAL'I TERCİH EDİYOR ?

N KURUMSAL sektördeki bilgi, birikim ve farklı kategorilerdeki geniş üye ağı ile kalite, içerik, çeşit, sunum, yatırım, maliyet vb. beklentilerine göre “Müşteriye Özel Butik Yemek Hizmeti" verebilmektedir.

Uzman ekiplerce yapılan denetim ve değerlendirmeler ile kaliteli hizmetin sürekliliği sağlanmaktadır. Toplu satın almanın getirdiği fiyat avantajı da müşterilerede yansıtılmaktadır. Böylece doğru hizmet ve ürün, doğru bütçe ile sunulmaktadır.


Fiyat Avantajı
MALİYET TASARRUFU ve FİYAT AVANTAJI
N KURUMSAL standartlarını yerinde gördüğü ve satın alımları ile tecrübe ettiği üyelerinden talep edilen hizmetin/ürünün, N KURUMSAL Network Sisteminin avantajları ile doğru bütçe ile satın alımını yapmakta ve oluşan finansal faydayı müşterisine yansıtmaktadır.
Kaliteli Hizmet
KALİTELİ HİZMET/ÜRÜN ve SÜREKLİLİK
Sınıfında uzman ekiplerimizce yaptığımız denetleme ve ölçümlemeler ile müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin/ürünlerin standartlarının ve kalitesinin sürekliliğini sağlıyoruz. Müşterimiz, çalışan tüm personellerine standart bir hizmet sağlar. Personele sağlanan haklar; illere, lokasyonlara, insiyatiflere göre farklılık göstermez.
Tek Fiyat Uygulaması
İDARİ KOLAYLIK ve ZAMAN TASARRUFU
Toplu Yemek Hizmeti / Yemek Kartı Hizmet / Restaurant Hizmeti için Tek bir firma ile muhatap olunması, her ürün/hizmet değişikliğinde yeni tedarikçi arayışlarının, yeni anlaşmaların ve fiyat farklılıklarının önüne geçilmesi, online mutabakat sistemi ile tek fatura ve tek ödeme ile yönetim maliyetleri düşerken, muhasebe/idari işler birimlerinin iş yükü hafifler, iş gücü ve zamandan tasarruf sağlanır.
Fatura Optimizasyonu
TEK FİYAT UYGULAMASI
Bölgelere ve lokasyonlara göre farklılık gösteren fiyat uygulamaları ve hizmet/ürün değişikliklerinde yapılan yeni anlaşmalar sonucu oluşan fiyat farkları ortadan kalkar. Tüm bölgeler ve lokasyonlar için tek bir fiyat uygulanır.
Gider Bütçesinin Kontrolü
FATURA OPTİMİZASYONU
Her tedarikçi firmadan; her lokasyon için, her hizmet/ürün için ayrı ayrı kesilen günlük, haftalık veya aylık faturalar yerine, alınan hizmetlere ilişkin aylık tek fatura kesilerek fatura optimizasyonu sağlanır.
İdari Kolaylık
GİDER BÜTÇESİNİN KONTROLÜ
Gelen faturaların takibi ve kontrolü ile beraber her noktanın ödemesinin farklı vade ile ayrı tedarikçilere yapılması gerekmektedir. Bu sistemde Müşterimiz, tek fiyat/tek fatura uygulaması ile tek noktaya ödeme yapar, online mutabakat sistemi ile bölge ve lokasyonlara göre ayrı ayrı haftalık/aylık raporlar hazırlanır. Gider bütçesi ve maliyet yönetimi tamamen kayıt altına alınarak, kontrolü Müşterimiz tarafından sağlanır.
Müşteri Hizmetleri Desteği
MÜŞTERİ HİZMETLERİ DESTEĞİ
Hizmetlere/Ürünlere ilişkin tüm talep, ihtiyaç ve sorunlarla konunun uzmanı müşteri temsilcileri ve uzman saha ekibi ilgilenir. Böylece hızlı ve etkin şekilde aksiyon alınır.
Raporlama
RAPORLAMA
Hizmet/Ürün içeriği, Müşteri lokasyonları, Üye Kuruluşlarımız, periyodik olarak N KURUMSAL müşteri temsilcileri ve saha ekibi tarafından denetlenerek yazılı raporlamalar yapılır. Online Mutabakat Sistemi ile ihtiyaca göre günlük, haftalık, aylık, dönemsel, finansal, hizmet türü, alım miktarına göre raporlamalar yapılır. Limitlendirme ve Sınırlandırma ile hizmet harcamaları kolaylıkla kontrol edilir.
YUKARI