SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Müşterilerimiz, almak istedikleri hizmet/ürün için N Kurumsal ile irtibata geçer.

N Kurumsal Müşteri Hizmetleri ekipleri, talep-ihtiyaçları belirlemek üzere müşterilerimizi ziyaret eder.

Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun hizmet/ürün belirlenir.

N Kurumsal, müşterisiyle mutabık kalınan hizmet/ürün içeriği ve finansal şartlar doğrultusunda sözleşme imzalar. Bu sözleşme, hizmetin/ürünün N Kurumsal’ın network sistemine göre verileceğinin bildirildiği sözleşmedir. Buna göre N Kurum sal; hizmet/ürün üretimini yapmaz ve personel çalıştırmaz. Bunları üye kuruluş aracılığı ile sağlayacağını taahhüt eder. Müşterinin yasal, finansal ve verilen hizmette tek muhatabı N Kurumsal’dır.

İşleyiş

N Kurumsal, müşterisiyle sözleşmesini tamamladıktan sonra, üye ağındaki kuruluşlardan; belirlenen hizmeti sorunsuz sağlayacak uygun üyeleri belirler veya şartları belirlenen hizmeti sağlayacak yeni üyelendirmeler yapar. Belirlenen üyelerle, genel üyelik sözleşmesi ile birlikte her proje için ayrı ayrı; hizmet içeriğinin ve finansal şartlarının belirlenmiş olduğu sözleşmeler imzalanır.

N Kurumsal, uygun üyeleri belirledikten sonra, üye kuruluşların hizmetin/ürünün sorunsuz verilmesi ve müşterisiyle belirlediği şartları yerine getirebilmesi için operasyonun koordinasyonunu sağlar. Bu süreçte üyelere danışmanlık hizmeti verilir. Üyelerin denetimleri yapılır.

İlgili lokasyonlardaki hizmet müşteri ile belirlenen tarihte, N Kurumsal’ın belirlediği üye kuruluşlar ile başlatılır.

N Kurumsal Müşteri Hizmetleri, her bir müşterisi için sınıfında uzman proje sorumluları belirler. Hizmet başlangıcından sonra; verilen hizmeti/ürünü, hizmet/ürün verilen müşteri lokasyonlarını, üye kuruluşları denetleyerek, hizmetin/ürünün müşteri memnuniyeti odaklı devam etmesini sağlar. Yapılan tüm denetleme ve değerlendirmeler, raporlanarak müşterilerimize sunulur.

Üye kuruluşlarımız, verdikleri hizmetin/ürünün ödemesini, N Kurumsal ile yaptıkları sözleşmelerde belirlenen dönem ve şartlar doğrultusunda N Kurumsal’dan alır.

N Kurumsal müşterilerine verdiği hizmetin/ürünün ödemesini, müşterisi ile yaptığı sözleşmelerde belirlenen dönem ve şartlar doğrultusunda alır.

YUKARI